Pressroom

elective Sint Lucas Architectuur

Archive for november 2010

Mijn 7 personen

leave a comment »

Mijn 7 personen

1)      Zaha Hadid: Mijn inspiratiebron

2)      Tadao Ando: Om eventjes duidelijk te maken dat de wereld een koude wereld zal worden door het minimalisme

3)      Neutelings: Tussen droom en daad, Hetgeen hij verkondigd strookt niet altijd met wat hij doet…

4)      Geert Wilders: Omdat hij in Nederland een rem zet op de subsidies voor kunst. Hij noemt ze “linkse hobby’s”

5)      Mijn buurman: Omdat ik graag eens aan een sint-lucas-leek wil duidelijk maken waar wij mee bezig zijn.

6)      Osama Bin Laden: of in het algemeen een extreme moslimterrorist: Om toch maar te tonen dat wij ons goesting hier zullen blijven doen.

7)      Ruben: Mijn tegenpool

Advertenties

Written by cedricvp

30 november 2010 at 19:24

Geplaatst in Geen categorie

telex : vrijdagsessie bij Mats

leave a comment »

Dag allen,

 

Bij deze kort verslag over onze vrijdagsessie bij Mats :

1. Het formaat hebben we vastgelegd op 210/ 237. Is opengevouwen High Definition (16/9) formaat.

2. Voorpagina op basis van de 100 te genereren namen. TAAK : iedereen maakt zijn lijst met 7 namen.

De achterkant mag een beeld zijn (wie doet voorstel?)

3. Opdeling van de hoofdstukken gebeurt ahv. een kleur. Wij detecteerde 4 delen en namen hiervoor aldus  CMYK…Die kleuren worden op de eerste pagina in de inhoudstabel opgeroepen (zie voorstel ‘mindmap’ )

4. In een hoofdstuk zoals bv. ‘denktank’ komen de teksten tussen tekeningen cfr. voorbeeld hier.Tekst in 4 kolommen. Lettertypes moeten nog bepaald worden (tot hier toe losse flodders)

5. Idee is dat iedereen op die basis enkele voorstellen van pagina’s uitwerkt als ‘master’ om volgende sessie met een hele reeks ideeën te kunnen starten en vooral ‘keuzes’ te kunnen maken.

De file is te vinden op :

http://rapidshare.com/files/430421077/fragile02_Folder.zip

Aan jullie om hem op alle mogelijke manieren te verkrachten !

Succes !

 

Written by carlbourgeois

12 november 2010 at 17:15

Geplaatst in Geen categorie

vrijdagsessies

with 9 comments

Beste pressroomvriendjes,

 

vrijdagnamiddag zijn jullie allemaal van harte welkom om 14.00 uur op mijn kot voor een perskamer sessie.

Drabstraat 34o

9000 gent

En zo geraak je er

 

schrijven jullie allemaal in de comment of je komt of niet??

Written by matsdekock

10 november 2010 at 12:46

Geplaatst in Geen categorie

de vormgevers

leave a comment »

Lieve Pressroomers,

door mijn mailverkeer met de mensen van 51n4e heb ik afgesproken met Jan van 51n4e dat we het raakvlak tussen ons werk en dat van hun kunnen bespreken en aanschouwen via een Canvas show die “De vormgevers” noemt.  51n4e heeft immers een aflevering die aan hen gewijd is.

Ze hebben me voorgesteld dat enkelen van ons naar de Avant-Premiere mogen gaan, in de Cinema Arenberg van Brussel, waar wij met hen, onder het toeziend oog van canvas, ons interview kunnen doen, en onze ideeënflow bij de verschillende architecten kunnen voortzetten…

ik heb de mail voor de uitnodiging gekregen toen ik op de biennale in venetie was, en had 1 dag om de data door te geven,

Ik mocht 3 personen kiezen, die elk iemand mag meenemen.Aangezien het zeer snel moest gaan heb ik gekozen voor Ruben Dhondt en Amelie, aangezien ik hun naam correct kon schrijven en dus een emailadres kon genereren  (in de 5 minuten die ik had in het cybercafe in venetie)

Wie wilt/kan mee? In totaal kunnen er 6 mensen gaan, en de namen van deze 6 dienen doorgegeven worden aan canvas, dus ik,ruben en amelie moeten elk 2 namen doorgeven …

Wie wilt er mee?

Hopelijk is dit wat duidelijk, indien niet: 0499220121

 

 

Written by matsdekock

10 november 2010 at 11:02

Geplaatst in Geen categorie

Hergebruik versus euthanasie gebouwde omgeving

leave a comment »


De mens bouwt voordurend aan de omgeving om ze optimaal aan zijn behoeften af te stemmen. Onder invloed van diverse factoren zijn er steeds aanpassingen noodzakelijk. Als gevolg hiervan dient het stedelijk beleid met betrekking tot deze problematiek veel minder ad-hoc gevoerd te worden. Een visie op het geheel van de stad lijkt me hierin consequenter. In steden die zich vernieuwen dient er zodoende een evenwicht te zijn tussen sloop en hergebruik (behoud/uitbreiding), en dit onder andere omwille van het stadsbeeld waarin men zich blijvend moet kunnen herkennen. Belangerijke duiding hierbij is dat beide begrippen niet eenduidig zijn, en er begevolg sprake kan zijn van cross-over situaties.

De stad wordt doorlopend hergebruikt, tuinen worden pleinen, kantoren worden woningen, in fabrieken komen woningen,… Gebouwen worden hergebruikt en komen steeds voor in nieuwe gedaantes of worden ingevuld met nieuwe functies. Dit principe beperkt zich echter niet tot gebouwen maar breidt zich uit tot: plekken, constructies, materialen, bouwstijlen en noem maar op. Dit alles resulteert in een stad die is doorleefd en opgeladen is met geschiedenis. Het is net deze doorleefdheid die ook vervat zit in design, meubelstukken en mode. Deze geeft ook een zeker meerwaarde aan eerdergenoemde, waardoor ze voor veel geld verkocht worden onder noemers als zijnde: origineel, vintage en retro. Opmerkelijk is dat deze meerwaarde een mindere zichtbare rol speelt in architectuur en stedenbouw. Deze opmerking berust zicht in het feit dat vele mensen nieuw als beter aanvaarden en denken dat het nieuwe een betere kwaliteit garandeert. In de stad zijn echter vele succesvolle voorbeelden van hergebruik terug te vinden, vaak van jaren geleden, alleen zien of weten we deze niet meer. Waar het ooit van zelfsprekend of noodzakelijk was om gebouwen of materialen opnieuw te gebruiken, is er sinds de jaren ’50 steeds meer de nadruk gaan liggen op ‘nieuw’. Deze ommezwaai resulteerde in een sloop-en wegwerpcultuur, die we trouwens ook waarnemen buiten de architectuurdiscipline (bijvoorbeeld de voedingsindustrie).

Onder invloed van diverse ontwikkelingen merken we sinds enkele jaren echter een evolutie. Allereerst is er het duurzaamheidsdenken waarin gepleit wordt voor het recycleren van gebouwen in plaats van overgaan tot slopen of verkrotting door jaren lange leegstand.Daarnaast zijn er de steeds strengere normen die voldaan dienen te worden bij een nieuwbouw (isolatie, EPB, …). Ten derde is er het recentere zoeken naar onderscheidende identiteit van de stad, waar bestaande gebouwen door middel van hun rijke geschiedenis deel vanuit maken en aan bijdragen. Door toedoen van krakers, kunstenaars, ontwerpers en andere die zich vestigen in verlaten (fabrieks)gebouwen of loodsen (omwille dat het goedkope/grote ruimtes zij, is men tot het besef gekomen dat deze panden van grote waarde zijn. Als laatste punt zijn de tegemoetkomingen van de steden(overheden) zelf, onder de vorm van subsidies, van cruciale waarde. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan Gent, meerbepaald de stadsvernieuwing van de 19de-eeuwse gordel. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat tegenover elke Euro die de overheid investeert een veelvoud aan privé-investeringen staat (bijvoorbeeld dakisolatiepremies). Deze katalysator wordt zodoende doorgetrokken tot investeringen op het niveau van de individuele woning. Dit komt tevens tegemoet aan de wens voor een duurzame woonomgeving en de wens om sociale verdringing zoveel mogelijk te vermijden (en zodoende de sociale mix te behouden).

Besluitend kunnen we stellen dat door bovenvernoemde factoren hergebruik wel degelijk een term is die dient geïntegreerd te worden vanaf de initiële ontwerpfase. Althans in stedelijke context. Desalniettemin lijkt het mij dat men als ontwerper enge vorm van kritische omgang tegenover hergebruik niet dient te schuwen.

Written by enniobuysse

5 november 2010 at 17:33

Geplaatst in DENKTANK 'FRAGILE'

1_AR

leave a comment »

Written by mvoyen

5 november 2010 at 09:45

Geplaatst in Geen categorie

Kunst of Design…

leave a comment »

Written by lisbetcools

5 november 2010 at 07:15

Geplaatst in RANDVERSCHIJNSELEN