Pressroom

elective Sint Lucas Architectuur

telex : week 5

leave a comment »

Deadline voor ons eerste nummer is 11 november. (dag waarop er ook nog eens geen les is…)

De eerste teksten zijn binnen en worden verbeterd.

Ik zou graag hebben dat iedereen zijn tekst ook stuurt (word-document) naar zijn teamgenoten zodat ook zij de tekst kunnen voorzien van commentaar en aanvullingen.

We zien verschillende covervoortellen. Voorlopig blijft het voorstel hangen met de drie gemengde beelden > natuur/industrie/stad

Het logo moet nog ingevoerd worden samen met de thematitel ‘birth’.

Voor de 3-intro (studentenwerk) en 3-outro-beelden (docenten) zijn al enkele keuzes vastgelegd. Dient gefinaliseerd tegen volgende week. Kijk ook naar een kort tekstje (3-tal regels) per beeld dat auteur en context van het beeld kort schetst.

Voor de centerfold denken we aan een aparte folder die gevouwen in het boekje kan komen (poster) > 1 zijde is een ‘unfold’ van een studentenwerk. Kan gemaakt worden van een 3D model met het vb. programma ‘pepakura’ (http://www.tamasoft.co.jp) > de groep zoekt een goed voorbeeld…

Voor de algemene lay-out en bladspiegel worden volgende beslissingen genomen :

-Inside/outside indeling komen links en rechts op de bladspiegel, deels buiten blad en in de kleuren cyaan/magenta. Tegenover staat het paginanummer (enkel even/oneven). Het geheel horizonaal uitgelijnd centraal op bladspiegel. font : ‘bebas’ (www.dafont.com)

-de marges worden hiervoor verbreedt naar 2cm links en rechts

-In het gele deel komen agenda’s (in en out) column / tips en weetjes.

-Voor de bodytekst is er een voorstel ve font ‘Champagne en Limousine’ (www.dafont.com) alleen is dit font geen ‘free’ font (enkel voor eigen gebruik…). Er wordt dus best een alternatief gezocht dat vrij van rechten is. Let op leesbaarheid (neutraal).

-Ik kijk na of we volgende week ook in de voormiddag een lokaal kunnen versieren om een werksessie te kunnen inlassen over de hele dag. Probeer hier maximaal op voorbereid te zijn (verzamelen beeldmateriaal > juiste resolutie – min.300dpi) We proberen alle teksten te plaatsen, ook al zijn ze nog niet allemaal verbeterd (kunnen we nadien nog vervangen) en lassen zoveel mogelijk onderdelen in.

-het is nu of nooit ! en dus nu 🙂

 

 

Advertenties

Written by carlbourgeois

31 oktober 2011 at 09:16

Geplaatst in Geen categorie

leave a comment »

Editie 1 Press Room

Een schematische voorstelling van onze eerste editie.

Madice

Written by fragile2011

30 oktober 2011 at 13:51

Geplaatst in Geen categorie

telex : week 4

leave a comment »

De structuur van het magazine wordt geconsolideerd rond het ‘in’-‘out’ concept met centraal de ‘fun’bijlage.

We spreken in groepjes over de verschillende deelaspecten. Er worden beslissingen genomen rond cover / centerfold / opzet rond studentenwerk recruteren en verder visueel vertalen van de inhoudsstructuur (lay-out)

Er wordt de vraag gesteld om in groep de verschillende onderdelen te vertalen in een grafisch concept. (kleur, typografie, bladspiegel)

In de groepsgesprekken wordt ook gepolst naar ieders ambitie wat betreft het maken van artikels (onderwerp, aard, en in welk themanummer ze thuishoren).

Aan iedereen wordt gevraagd om zijn individuele bijdrage (schrijven van tekst) aan te zetten zodat we voldoende tijd hebben om hier redactie op los te laten. De werkgroepen vormen ook redacties die elkaars teksten dienen te lezen en te becommentariëren.

Written by carlbourgeois

28 oktober 2011 at 08:19

Geplaatst in TELEX

leave a comment »

Graag had ik het gehad over de fragile,s lezing van 17/10: “valletta: from renaissance to renzo piano” met als gastspreker Konad Buhagiar.

Restauratie, renovatie en façadisme kwamen voor mij in deze lezing heel sterk naar voor, die woorden zou ik dan ook graag toelichten in een artikel. Dit heeft alles te maken met de “wedergeboorte” en heropbouw/vernieuwing van een gebouw, daardoor past dit zowel binnen het fragiles thema en de rebirth editie.

groetjes,

Eileen Jane

 

Written by eileenjanevdb

21 oktober 2011 at 11:21

Geplaatst in Geen categorie

City One Minutes

leave a comment »

TEKST 1
‘Fragile,s because too much is happening at the same time’ – Dag Boutsen bij de academische opening.
Binnen die context en passend in het thema Rebirth zou ik graag iets schrijven over het project ‘City One Minutes’ zie http://www.cityoneminutes.org.
Via filmpjes van overal ter wereld kan je je verplaatsen in tijd en ruimte. Terwijl de zon hier in je fysieke omgeving ondergaat, wordt ze ergens anders ter wereld, op de schijnbaar virtuele wereld van je computerscherm, herboren. Telkens wordt een andere omgeving op je netvlies gebrand.

TEKST 2
Voor het volgende nummer, Growth, zou ik misschien willen schrijven over (een tentoonstelling uit) de reeks tentoonstellingen ‘Jonge makers, denkers, dromers’ in deSingel te Antwerpen. Zie http://www.desingel.be/en/programme/architecture/9626/Jonge-makers-denkers-dromers-IO-architecten-Architectuur-in-Vlaanderen.

Tot morgen!
Hannah Corbett

Written by hanmyf

20 oktober 2011 at 16:08

Geplaatst in Geen categorie

Subject

with one comment

Dag iedereen,

ik had graag iets gedaan met het onderwerp van de (ex-)studenten. Ik dacht om misschien voor de editie van (re)birth te kijken naar pas afgestudeerde studenten, omdat die eigenlijk aan een nieuw hoofdstuk beginnen na Sint-lucas en ik vond het thema daarom wel passend.

Groetjes,

Anne

 

Written by annekerckhof

20 oktober 2011 at 13:53

Geplaatst in Geen categorie

About?

leave a comment »

Dit is een draft van de structuur van het magazine. Deze zou, na aanpassingen, een leidraad kunnen vormen voor de verschillende groepen.

Toegelicht:

In kleuren staat aangeduid wat onder welke ‘categorie’ zou horen, de vraag is of dit ook in layout duidelijk wordt of die gewoon een leidraad is voor ons als makers van het magazine. Ik had begrepen dat er een groep in zou staan voor de cover, en dan een groep voor de eerste pagina’s met een reportage over studentenwerk (groep vanessa?). De volgorde moet nog sterk aan gesleuteld worden, en dan vooral waar en hoeveel artikels er zullen verschijnen. Ook zijn sommige pagina’s meer tot betrekking van ons thema ‘rebirth’, en dat staat er dan ook bij.

Het artikel internationalisering zou ik me graag mee bezig houden, ik heb gemaild naar Karlien (internationalisering) die mij een lijst heeft doorgemaild met studenten in het buitenland. Ik zag het zo; elk magazine verschijnt er 1 van de uitwisselingsprogramma’s (erasmus, USA/JAPAN/LAT.AMERIKA, Da vinci stage, erasmus Belgica). Daarvoor leek het mij interessant telkens studentenwerk aan bod te brengen maar voor het eerste magazine zou ik dan misschien moeten terugkijken naar vorig jaar omdat er nu waarschijnlijk nog niet veel geproduceerd zal zijn.

Morgen kan ik niet aanwezig zijn omdat we op ‘uitstapje’ gaan met mijn overlappende les.

groetjes,

Ann-Sophie

structuur02

Written by annsophiemaeyaert

20 oktober 2011 at 10:31

Geplaatst in Geen categorie